Opgave lidmaatschap Vereniging van COMPROMIS en C-Yacht eigenaren

Naam en voorletters**
Adressering***
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Tel
Mobiel
Email adres
Scheepstype    Nr
Naam schip
Ligplaats (plaats en/of haven)
Opmerkingen

  IBAN rekeningnummer   BIC ****    
Hierbij geef ik mij op als nieuw lid van de Vereniging van COMPROMIS en C-Yacht eigenaren en machtig de vereniging om eenmaal per jaar de contributie per incasso te innen. Graag ontvang ik gratis een clubvaantje voor het afgeven van de machtiging. (gelezen en akkoord *)    
Tik de getoonde 4 cijfers

*       Alleen NAW-, tel-, eMail- en bootgegevens worden aan de leden bekend gemaakt,
         ter bevordering van het onderlinge (email)contact.
**     Zoals op bankrekening vermeld staat
***   voor adreslabel (bijv: De heer A. Compromis of An en Jan Compromis)
**** niet-nederlandse leden


Vereniging van Compromis en C-Yacht eigenaren